Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Polityka prywatności

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku z siedzibą przy ul. Plac Jana Pawła II 13; 95-083 Lutomiersk; tel. (43) 677 59 69; NIP: 8311216999; REGON: 472263159.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zapewnienia należytej ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Zatem, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z IOD pod adres mailowy: mailto: iodo_gok@lutomiersk.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie zadań statutowych GOK. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej; art. 6 ust. 1 lit a RODO (w przypadku prowadzenia działań wymagających zgody osoby); Ponadto możliwe jest przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. W przypadku zgody – do momentu jej wycofania lub do momentu ustania celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane organom uprawionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi GOK zawarł stosowane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przyznaje następujące prawa:
 1.  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. Prawo do przenoszenia danych. 

  Aby skorzystać z powyższych przysługujących praw, prosimy o kontakt z IOD na wskazany adres mailowy.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. https://uodo.gov.pl/pl/83/155 - Jak złożyć skargę?,

       7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje o profilowaniu.

 

 

Banery/Logo