Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

zdjęcie przedstawia uczestnika zajęć nauki gry na gitarze

Nauka gry na gitarze

Mateusz Tranda to doświadczony nauczyciel gry na gitarze i miłośnik muzyki. Swoimi umiejętnościami oraz bardzo dużym doświadczeniem postanowił podzielić się z innymi osobami, chcącymi nauczyć się prawidłowo grać na gitarze. W ofercie znajdują się zarówno lekcje gry na

 • gitarze akustycznej
 • gitarze klasycznej
 • gitarze elektrycznej

    Nauka gry prowadzimy w oparciu o repertuar preferowany przez uczniów i dostosowany do ich poziomu zaawansowania. Zajęcia przewidziane są dla osób na różnych poziomach zaawansowania – również dla początkujących a program nauczania ukierunkowany jest na szeroko pojętą muzykę rozrywkową.

    W ramach zajęć proponujemy;

 • naukę podstawowych technik gitarowych
 • naukę czytania nut, zasad muzyki i harmonii (stosowanej w muzyce rozrywkowej)
 • naukę gry solowej i akompaniamentu gitarowego
 • naukę popularnych współczesnych systemów notacji muzycznej

 

 

NAUKA PROWADZONA JEST W SYSTEMIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz.  13.00

 

Zajęcia są odpłatne a szczegółowy opis i zasady rozliczeń zawiera :

 

REGULAMIN SEKCJI NAUKI GRY NA GITARZE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU

NA ROK ARTYSTYCZNY 2020/2021

   

        1. Uczestnikami  zajęć  mogą  być  dzieci  (od  5  roku  życia)  młodzież  i dorośli spełniający  merytoryczne kryteria wynikające ze specyfiki sekcji.

             Ostateczna decyzja o  przynależności do sekcji leży w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.

 1. Sezon artystyczny rozpoczyna się 1 października 2020 r., a kończy 30 czerwca 2021 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach GOK jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji ( tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku skreślony z listy uczestników sekcji. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.
 3. Podstawowa opłata członkowska za udział w kursie nauki gry na gitarze w sezonie artystycznym 2020/2021 wynosi 120 zł za miesiąc za zajęcia 1 x w tygodniu.
 4. Lekcje nauki gry odbywać się będzie w formie indywidualnej, czas lekcji - 30minut
 5. Absencja uczestnika nie ma wpływu na wysokość stałej opłaty za korzystanie z zajęć.
 6. Składka członkowska nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.
 7. Opłata członkowska może zostać obniżona dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku, gdy działalność sekcji zostaje  zawieszona  decyzją  Dyrektora GOK w Lutomiersku  z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno –noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach, uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie).
 8. Terminy płatności: opłata miesięczna –z góry, do 1-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto GOK w Lutomiersku
 9. Formy płatności:

- przelew na rachunek GOK - LBS w Zduńskiej Woli  Nr.   14 9279 0007 0024 0464 2000 0010 ;                  na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych: nazwisko i imię uczestnika sekcji nazwa sekcji (Gitara) okres za jaki dokonywana jest płatność

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.
 2. Instruktor ma prawo do wykluczenia podopiecznego z zajęć w przypadku utrudniania prowadzenia kursu, sprawiania trudności wychowawczych oraz braku reakcji na upomnienia.
 3. W szczególnych  sytuacjach,  niezależnych  od  organizatora,  GOK  zastrzega  sobie  prawo  do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie GOK zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.gok.lutomiersk.info lub telefonii komórkowej.
 4. W przypadku  odwołania  zajęć  z  powodu  nieobecności  instruktora  lub  nieprzewidzianych szczególnych  sytuacji,  GOK zobowiązuje  się  do  uzupełnienia  zajęć  w  terminie  późniejszym.

Banery/Logo